Xuất bản thông tin

Thực đơn trẻ Mẫu giáo tháng 10 năm 2019

Thực đơn trẻ Mẫu giáo tháng 10 năm 2019


Kế hoạch thực đơn MG tháng 10 năm 2019

Tuần 1 Từ ngày 01-04/10/2019

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

Nghỉ hội nghị viên chức

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh rau cải nấu thịt

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

 

Mì cua

Chè đỗ đen

 Tuần 2 Từ ngày 07-11/10/ 2019

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hếnrau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Mì cua

Chè đỗ đen

 

       Người Duyệt                                    Y tế                                   Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh           Nguyễn Thị Hiền                    Hồ Thị Thu Hiền

                          

                                             Tuần 3 Từ ngày 21-25/10/2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Mì cua

Chè đỗ đen

 

                           Tuấn 4 từ ngày 28-31/10/2019

 

Thứ 2

 

 

 

 

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Mì cua

Chè đỗ đen

 

                         Người Duyệt                      Y tế                                            Người lập

                               PHT                                                         

 

  

                     Chu Thị Tuyết Minh      Nguyễn Thị Hiền              Hồ Thị Thu Hiền