Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 1 năm 2016

Thực đơn tháng 1 năm 2016


Kế hoạch thực đơn tháng 1 năm 2016

Tuần 1 Từ ngày 04/- 08/2016

Thứ/ ngày

Thứ 2/04

Thứ 3/05

 

Thứ 4/06

Thứ 5/07

Thứ 6/08

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh ngao rau cải

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá

 

- Canh khoai sọ ninh xương

-  Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh su hào cà rốt ninh xương

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

 

Bún xương

Chè  đỗ xanh

 

 

 Tuần 2 Từ ngày 11- 15

Thư/ ngày

Thứ 2/11

Thứ 3/12

Thứ 4/13

Thứ 5/14

Thứ 6/15

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh ngao  rau cải

Cơm tẻ, thịt dim chả cá.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

-  Cơm tẻ, Ruốc thịt lạc vừng..

- Canh su hào cà rốt ninh xương

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè  đỗ xanh

 

       Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                                     Hồ Thị Thu Hiền

                                 

                                     

                                    Tuần 3 Từ ngày 18- 22

Thứ/ngày

Thứ 2/18

Thứ 3/19

Thứ 4/20

Thứ 5/21

Thứ 6/22

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh ngao  rau cải

- Cơm tẻ, thịt dim chả cá.

 

- Canh khoai sọ ninh xương

-  Cơm tẻ, trứng đúc thịt.

- Canh su hào cà rốt ninh xương

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè  đỗ xanh

 

                                     Tuần 4 Từ  ngày  25- 29

Thứ/ ngày

Thứ 2/25

Thứ 3/26

Thứ 4/27

Thứ 5/28

Thứ 6/29

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

trứng

- Canh ngao rau cải

Cơm tẻ, thịt dim chả cá

 

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ Ruốc thịt lạc vừng

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Bún xương

Chè đỗ xanh

 

         Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiền