Xuất bản thông tin

Thực đơn của bé tháng 4 năm 2015

Thực đơn của bé tháng 4 năm 2015


Kế hoạch thực đơn tháng 4 năm 2015

Tuần 1 Từ ngày 30/3- 03/4/2015

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí đao nấu tôm

- Cơm tẻ chả cá dim thịt

- Canh su hào cà rốt linh xương

- Cơm tẻ, trứng đức thịt

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, thịt gà dim thịt lợn

- Canh khoai tây linh xương

- Cơm tẻ, ruốc thịt lạc vừng

- Canh bí đỏ linh xương

 

 

Chiều

Cháo xương

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Cháo thịt

Sữa+ bánh mì

 

 Tuần 2 Từ ngày 06- 10/4/2015

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí đao nấu tôm

- Cơm tẻ chả cá dim thịt

- Canh su hào cà rốt linh xương

- Cơm tẻ, trứng đức thịt

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, thịt gà dim thịt lợn

- Canh khoai tây linh xương

- Cơm tẻ, ruốc thịt lạc vừng

- Canh bí đỏ linh xương

 

 

Chiều

Cháo xương

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Cháo thịt

Sữa+ bánh mì

 

     Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                                     Hồ Thị Thu Hiền

 

 

Tuần 3 Từ ngày 13- 17/4/2015

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí đao nấu tôm

- Cơm tẻ chả cá dim thịt

- Canh su hào cà rốt linh xương

- Cơm tẻ, trứng đức thịt

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, thịt gà dim thịt lợn

- Canh khoai tây linh xương

- Cơm tẻ, ruốc thịt lạc vừng

- Canh bí đỏ linh xương

 

 

Chiều

Cháo xương

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Cháo thịt

Sữa+ bánh mì

 

 Tuần 4 Từ ngày 20- 25/4/2015

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí đao nấu tôm

- Cơm tẻ chả cá dim thịt

- Canh su hào cà rốt linh xương

- Cơm tẻ, trứng đức thịt

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, thịt gà dim thịt lợn

- Canh khoai tây linh xương

- Cơm tẻ, ruốc thịt lạc vừng

- Canh bí đỏ linh xương

- Cơm tẻ, trứng đức thịt

- Canh hến mồng tơi

 

Chiều

Cháo xương

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Cháo thịt

Sữa+ bánh mì

Sữa+ Bánh Mì

        Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

 

  Chu Thị Tuyết Minh                                                        Hồ Thị Thu Hiền