Xuất bản thông tin

Thực đơn của bé tháng 10/2017

Thực đơn của bé tháng 10/2017


Kế hoạch thực đơn tháng 10 năm 2017

Tuần 1 Từ ngày 2- 6/10/2017

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

 

- Canh rau ngót nấu thịt

- Cơm tẻ, thịt dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

 

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Nước đậu+ Bánh Mì

 

Mỳ xương

Chè đỗ đen

 

 Tuần 2 Từ ngày 9- 13/ 2017

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

- Cơm tẻ, thịt dim giò lợn

 

- Canh khoai sọ ninh xương

 

 

Chiều

Mì gạo nấu xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Chè đỗ đen

 

Cháo xương

 

       Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                                     Hồ Thị Thu Hiền

                             Tuần 3 Từ ngày 16-20/10/2017

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

- Cơm tẻ   thịt hầm - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Chè đỗ đen

Mì gạo nấu xương

                         

                               Tuần 4 Từ ngày 23- 27/10/2017

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt dim giò lợn.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh cua rau đay

 

Chiều

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Cháo xương

Chè đỗ đen

       Người Duyệt                                                                       Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh                                                     Hồ Thị Thu Hiền