Xuất bản thông tin

thực đơn của bé tháng 1 năm 2019

thực đơn của bé tháng 1 năm 2019


                                                         Kế hoạch thực đơn trẻ Mẫu giáo tháng 1 năm 2019

                                                                         Tuần 1 Từ ngày 2-4/1/2019

Thứ/ ngày

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Trưa

 

 

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến mồng tơi

- Cơm tẻ, ruốc thịt lạc vừng

 

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ   thịt hầm củ quả

 

- Canh bí đỏ ninh xương

 

 

Chiều

 

 

Sữa+ Bánh Mì

 Cháo  xương

Mì gạo nấu thịt

 

 Tuần 2 Từ ngày 7- 11/1/2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   thịt hầm củ quả

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, ruốc thịt lạc vừng

- Canh khoai sọ ninh xương

 

 

Chiều

Cháo xương

Mì gạo nấu thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

 

Cháo thịt

 

       Người Duyệt                                Y tế                                       Người lập

            PHT                                                         

 

   Chu Thị Tuyết Minh              Nguyễn Thị Hiền               Hồ Thị Thu Hiền

                                      

                               

                          

                            Tuần 3 Từ ngày 14-18/1/2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ, ruốc thịt lạc vừng

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ   thịt hầm củ quả

 

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Cháo xương

 Xôi ruốc

Sữa+ Bánh Mì

 

Xôi ruốc

 Mì gạo nấu thịt

                         Tuần 4 Từ ngày 21-25/1/2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, ruốc thịt lạc vừng.

 

 Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ   thịt hầm  củ cai + cà rốt

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Cháo xương

Xôi ruốc

Sữa+ Bánh Mì

Cháo thịt

Mì gạo nấu thịt

                             Tuần 5 từ ngày 28-31/01/2019

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

 

 

 

 

Trưa

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

- Cơm tẻ   thịt hầm  củ cai + cà rốt

- Canh bí đỏ ninh xương

 

 

Chiều

Cháo xương

Xôi ruốc

Sữa+ Bánh Mì

Mì gạo nấu thịt

 

        Người Duyệt                                      Y tế                                 Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh              Nguyễn Thị Hiền               Hồ Thị Thu Hiền