Xuất bản thông tin

THỜ KHÓA BIỂU

THỜ KHÓA BIỂU


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG  B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
THỜI KHÓA BIỂU
  Tuần: 2 Từ ngày: 06/02/2012 đến: 10/02/2012
      
ThứKhối nhà trẻMẫu giáo béMẫu giáo nhỡMẫu giáo lớn
2SángVẬN ĐỘNGVẬN ĐỘNGVẬN ĐỘNGVẬN ĐỘNG
Chiều    
3SángVĂN HỌCVĂN HỌCVĂN HỌCLQCC
Chiều    
4SángNBTNKPKHKPKHKPKH
Chiều    
5SángVĂN HỌC
 (HĐVĐV)
ÂM NHẠC ÂM NHẠC ÂM NHẠC 
Chiều  TẠO HÌNH TẠO HÌNH TOÁN
6SángTẠO HÌNH
 (ÂM NHẠC)
ÂM NHẠCÂM NHẠCTẠO HÌNH
Chiều    
      
    T/M BAN GIÁM HIỆU 
        HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
    Nguyễn Thị May