Xuất bản thông tin

PGD&ĐT Huyện Đông Triều kiểm tra chất lượng SCND và Giáo dục Trẻ trong trường mầm non

PGD&ĐT Huyện Đông Triều kiểm tra chất lượng SCND và Giáo dục Trẻ trong trường mầm non


 

   Hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2014 Trường mầm non Bình Dương B. Vinh dự được đón đoàn lãnh đạo Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Đông Triều về kiểm tra và dự giờ các hoạt động của nhà trường: Bếp ăn, hồ sơ, sổ lưu mẫu thức ăn,dự giờ hoạt động phát triển thể chất lớp 5TA1, tiết văn học thơ “Hạt gạo làng ta” Lớp 5TA2

 

            Tổ CNTT