Xuất bản thông tin

Lịch trực ban

Lịch trực ban


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU    
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG
       
         
  PHÂN CÔNG TRỰC BAN BGH, NHÂN VIÊN  
         
Thứ Thời gian trực Họ tên người trực ban Chức vụ Ghi chú
2 6h45-16h45 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng  
Nguyễn Thị Mai KT-HC  
7h30-15h30 Chu Thị Tuyết Minh P. Hiệu trưởng  
Nguyễn Quỳnh Thư P. Hiệu trưởng  
Nguyễn T Kiều Oanh Y tế  
         
3 6h45-16h45 Chu Thị Tuyết Minh P. Hiệu trưởng  
Nguyễn T Kiều Oanh Y tế  
7h30-15h30 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng  
Nguyễn Thị Mai KT-HC  
Nguyễn Quỳnh Thư P. Hiệu trưởng  
         
4 6h45-16h45 Nguyễn Quỳnh Thư P. Hiệu trưởng  
Nguyễn Thị Mai KT-HC  
7h30-15h30 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng  
Chu Thị Tuyết Minh P. Hiệu trưởng  
Nguyễn T Kiều Oanh Y tế  
         
5 6h45-16h45 Nguyễn Quỳnh Thư P. Hiệu trưởng  
Nguyễn T Kiều Oanh Y tế  
7h30-15h30 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng  
Chu Thị Tuyết Minh P. Hiệu trưởng  
Nguyễn Thị Mai KT-HC  
         
6 6h45-16h45 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng  
Chu Thị Tuyết Minh P. Hiệu trưởng  
7h30-15h30 Nguyễn Quỳnh Thư P. Hiệu trưởng  
Nguyễn T Kiều Oanh Y tế  
Nguyễn Thị Mai KT-HC  
         
      HIỆU TRƯỞNG  
      Đã Ký  
         
         
         
      Hồ Thị Yến