Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2017

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2017


Thứ hai, ngày 27/02/2017

7h30 đến 16h30

 Đ/c Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Hiệu trưởng

 Chấm thi giáo viên giỏi cấp thị xã khu vực 5 năm học 2016-2017. 

Đ/c Hồ Thị Yến  - Hiệu Trưởng

Đ/c : Chu Thị Tuyết Minh Phó HT: Kiểm tra công tác vệ sinh bán trú

   

 

Thứ ba, ngày 28 / 02 / 2017

7 h đến 16 h30

- Đ/c Nguyễn  Quỳnh Thư       – Phó Hiệu trưởng

- Chấm thi giáo viên giỏi cấp thị xã khu vực 4 năm học 2016-2017. 

Đ/c  Hồ Thị Yến  - Hiệu Trưởng: Dự Đại hội cựu chiến binh xã Bình Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022

  Đ/c : Chu Thị Tuyết Minh-   Phó HT: Trực cơ quan

  • Kiểm tra vệ sinh ăn ngủ của trẻ tại các nhóm, lớp

 

Thứ tư, ngày 01/03/2017

7h đến 16h30

- Đ/c Nguyễn Quỳnh Thư  – Phó Hiệu trưởng : Trực cơ quan

  • Sáng : Đ/c  Hồ Thị Yến  - Hiệu Trưởng: Trực cơ quan
  • Chiều : Dự hội nghị giao ban công tác Đảng tại UBND xã

Đ/c  Chu Thị Tuyết Minh-   Phó HT:  Trực cơ quan

Thứ năm, ngày 02/03/2017

7h

đến  16h30

- Đ/c Nguyễn Quỳnh Thư    – Phó Hiệu trưởng :  Trực cơ quan

Đ/c Hồ Thị Yến  - Hiệu Trưởng: Trực cơ quan

 

Đ/c Chu Thị Tuyết Minh : Kiểm tra VSATTP bếp ăn

Thứ sáu, ngày 03/03/2017

7 h đến 16h30

- Đ/c Nguyễn Quỳnh Thư    – Phó Hiệu trưởng – Kiểm tra điểm lẻ

- Đ/c Hồ Thị Yến -  Trực cơ quan

- Đ/c Chu Thị Tuyết Minh : Kiểm tra VS bán trú