Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11/2013

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

Tr­êng MN B×nh D­¬ng b

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 
 
 

 

 


                    Bình Dương, ngày 03 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013

                                                                                

* Trọng tâm công tác tháng 11/2013                                                 

- Thống nhất chương trình dạy tháng 11.

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

- Tổ chức các hoạt động, văn nghệ đón chuẩn Quốc gia.

- Lập kế hoạch thực hiện chuyên đề: “Phát triển vận động cho trẻ”

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 và đón Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Phát động phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi đợt 1.

THỜI GIAN

NÔỊ DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

Tuần 1

Từ ngày 26/10 đến 02/11.

 

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

-Thống nhất chương trình dạy tháng 11

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

- Lập kế hoạch thực hiện chuyên đề: “Phát triển vận động cho trẻ”

 

 

- Tập thể trường

- Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên

- Nhà trường và công đoàn

 

- BGH

 Tuần 2

Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11

- Tổ chức chuyên đề và hội giảng trong toàn trường

- Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo ở tất cả các lớp

 

- GV cốt cán thực hiện chuyên đề, toàn bộ giáo viên tham gia hội giảng với 1 hoạt động tự chọn

 

Tuần 3

Ngày 20/11

 

 

- Tổ chức Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 và đón Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

 

 

- Công đoàn và nhà trường

 

 Tuần 4

Ngày 30.11

Các tổ họp nhận xét đánh giá thi đua tháng 11, trao đổi thảo luận chuyên môn tháng tháng 12

- Các thành viên trong từng tổ

           

Nơi nhận:

PhòngGD&ĐTĐôngTriều;                                                                                                           -  Lưu VT

 

HIỆU TRƯỞNG

                               ( Đã ký)

Nguyễn Thị May