Xuất bản thông tin

Lịch Công Tác Tháng

Lịch Công Tác Tháng


                  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MNBÌNH DƯƠNG B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số: 01 /CTr-TrMN

                                    

                    Đông Triều, ngày 06 tháng 02 năm 2017

         

                                                                               

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02– 2017

 

 
 

 

 

 

 

* Trọng tâm:

1. Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng  Xuân 2017, ổn định nền nếp sau nghỉ Tết.  

           2. Tham dự thi GVDG cấp cơ sở phần thi thực hành .

* Lịch cụ thể :                     

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

01-05/02

Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tham  dự khai Hội Lễ hội Xuân Ngọa Vân 2017

CBGVNV

06-12/02

Tổ chức tuần học đầu tiên, ổn định các nề nếp chăm sóc, nuôi dưỡng sau Tết Nguyên đán.

CBGVNV, HS

08/02

 Dự Lễ khánh thành nhà lưu niệm khu di tích lịch sử Bác Hồ dừng chân tại xã Hồng Thái Tây và phát động Tết trồng cây xuân 2017.

Hiệu trưởng,

Chủ tịch Công đoàn

11/02

Họp Hội đồng nhà trường

CBGVNV

16/02

 Thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở - phần thi thực hành

Chuyên môn

20-21/02

 Kiểm tra nội bộ về công tác y tế của trường

 Ban kiểm tra nội bộ

22-28/02

- Thành lập đội văn nghệ giáo viên, tổ chức tập luyện chuẩn bị tham dự Liên hoan tiếng hát CBGV ngành giáo dục.

 

BGH

phối hợp Công đoàn

 

 

Nơi nhận:                                                                                         

- Các bộ phận (t/h);

- Trang TTĐT trường;                                                                   

- Lưu: VT. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                              Hồ Thị Yến