Xuất bản thông tin

Lịch công tác

Lịch công tác


      PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

           

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 06 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

  * Kế hoạch trọng tâm

- Tổ chức Hội giảng, thao giảng,  tiết mẫu về ứng dụng lớp học Thông minh.

- Tổ chức  hội thi trang trí lớp học môi trường xanh sạch đẹp, an toàn thân thiện.

- Tổ chức tọa đàm gặp mặt CBGVNV kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

Lịch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

 

 

- Duy trì nề nếp, sĩ số học sinh

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp

- Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập  trình Phòng Giáo dục kiểm tra.

PHT phụ trách - GV

01- 04

Tổ chức tập huấn CNTT

BGH – GV cốt cán – GV,NV

10- 15

- Tổ chức  kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tổ chức tiết mẫu có ứng dụng lớp học Thông Minh

-  Ban kiểm tra nội bộ

- TTCM

 

13 - 15

-  Trình Phòng Giáo dục Kiểm tra Phổ cập GD  và Xóa mù năm 2017

- HP+ GV

 

15 - 17

- Tổ chức ngày hội  vệ sinh trường học, tạo  môi trường xanh sạch đẹp an toàn thân thiện chào mừng 20/11

- BGH – GVNV

20/11

Tổ chức tọa đàm gặp mặt CBGVNV đang công tác và đã nghỉ hưu.

BGH – CĐ – GVNV

22- 23

Kiểm tra công tác giám sát của BTV xã

BCU chi bộ

22 – 28

Tổ chức hội thi Giáo viên giỏi cấp trường

BGH – CĐ

 

25 – 30/11

Kiểm tra nội bộ theo lịch

 Ban KTNB trường học

                                                                                             

 

                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                    Hồ Thị Yến