Xuất bản thông tin

Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới


                                        LẾ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

       Chiều ngày 27/2/2013 Chi bộ 14. Trường mầm non Bình Dương B đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới. Dự Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Thị May - Bí thư Chi bộ.

      Buổi lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng, đúng quy định về thủ tục kết nạp đảng viên mới. Sau khi đọc quyết định kết nạp đảng viên mới, đồng chí Bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp cho 1 đồng chí đảng viên mới.

Đứng trước Đảng kỳ 01 đảng viên mới đã tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...; Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí...;Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng...                                                                 

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thị May, Bí thư Chi bộ,đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tực giúp đỡ 1 đồng chí đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. 

 Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Chi bộ, nhằm bổ sung cho Chi bộ những đảng viên mới có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và phẩm chất chính trị, góp phần tăng cường và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong chi bộ./

                                   Một số hình ảnh. 

                                             Đồng chí Nguyễn Thị Mẽ tuyên thệ

 Đồng chí Nguyễn Thị May, Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Mẽ

                                                                   Tổ CNTT