Xuất bản thông tin

Kiểm tra ứng dụng CNTT đối với CBGVNV toàn trường

Kiểm tra ứng dụng CNTT đối với CBGVNV toàn trường


 

Thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ công tác tháng 3/2014 của Phòng GD & ĐT Đông Triều, Ngày 10 tháng 3 năm 2014 trường Mầm non Bình Dương B tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng tin học của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị May – Hiệu trưởng nhà trường triển khai đến toàn thể CBGVNV về việc ứng dụng CNTT với 03 nội dung:  

1/ Soạn thảo văn bản

2/ Truy cập mạng Internet

3/ Soạn giáo án điện tử

Các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực, hăng say thực hiện 3 nội dung kiểm tra trên. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhà trường trong tháng 3/2014, nhằm đánh giá chất lượng ứng dụng CNTT của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cũng là đợt để nâng cao chất lượng sử dụng CNTT trong công tác quản lý và ứng dụng trong công tác giảng dạy của nhà trường.

 TCNTT