Xuất bản thông tin

Khám sức khỏe lần 1 cho học sinh năm học 2018 2019

Khám sức khỏe lần 1 cho học sinh năm học 2018 2019


 

Trường mầm non Bình Dương B tổ chức

khám sức khỏe  lần 1 cho các cháu năm học 2018-2019.

 

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Sáng ngày 26/10/2018 Trường Mầm non Bình Dương B phối hợp với  trạm y tế xã Bình Dương tổ chức khám sức khỏe lần 1 cho trẻ trong độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo 5 tuổi

 

    Tổng số trẻ được khám sức khỏe là 218/218 trẻ (đạt 100%). Các cháu  được đo chiều cao, cân nặng, khám tai mũi họng, nghe tim, phổi và một số bệnh khác, khám kiểm tra phát hiện sớm một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi mầm non để tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh có biện pháp nuôi dưỡng chăm sóc trẻ phù hợp nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

      Việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng  và ý nghĩa, thông qua việc làm này đã góp phần vào việc nâng cao nhận thức cho giáo viên, nhân viên và phụ huynh về ý thức phòng chống một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi mầm non và cũng qua hoạt động này giúp cho CB,GV,NV nhà trường làm tốt công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường.

                                                     

                                                                   Bác sĩ: Nguyễn Đình Hào đang khám sức khỏe cho trẻ

                                                      

                                                                                                                                              Tô CNTT: