Xuất bản thông tin

Kế hoạch thực đơn của bé tháng 12 năm 2017

Kế hoạch thực đơn của bé tháng 12 năm 2017


Kế hoạch thực đơn tháng 12 năm 2017

                              Từ ngày 1- 8/12/ 2017

 

Thứ   6/01

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng.

 

- Canh bí đỏ ninh xương

 

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng.

 

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh hến rau cải

Cơm tẻ, thịt hầm

 

 - Canh khoai su hào  cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu hến

 

Chiều

Cháo xương

Cháo thịt

Mì gạo nấu xương

Sữa+ Bánh Mì

Cháo xương

Xôi ruốc

                         Từ ngày 11- 15/12/2017

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm.

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh báp cải nấu thịt

- Cơm tẻ, Trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh hến rau cải

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

Cháo xương

 

    Người Duyệt                             Y tế                                    Người lập

             

 

 Chu Thị Tuyết Minh       Nguyễn Thị Kiều Oanh               Hồ Thị Thu Hiền

                                                    

                                             

                            

                                                       Từ ngày 18- 22/12

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

- Cơm tẻ , tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

Cơm tẻ, thịt hầm

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nầu thịt

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng –

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh rau cải nấu hến

 

Chiều

Cháo thịt

Mì xương

Sữa+ Bánh Mì

Cháo xương

Xôi ruốc

                                   Từ ngày 25-29/12

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Sáng

Cơm tẻ, thịt hầm.

 

 - Canh su hào cà rốt ninh xương

- Cơm tẻ tôm dim thịt lợn

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ, thịt dim đậu

- Canh bắp cải nầu thịt

- Cơm tẻ, Trứng vịt đúc thịt

 

 - Canh hến rau cải

- Cơm tẻ   Ruốc thịt lạc vừng - Canh bí đỏ ninh xương

 

Chiều

Mì xương

Cháo thịt

Sữa+ Bánh Mì

Xôi ruốc

Cháo xương

      Người Duyệt                              Y tế                                         Người lập

            PHT                                                         

 

  

 Chu Thị Tuyết Minh       Nguyễn Thị Kiều Oanh               Hồ Thị Thu Hiền