Xuất bản thông tin

Công khai các khoản thu đầu năm 2017-2018

Công khai các khoản thu đầu năm 2017-2018


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                     Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2017  

 

                                                   CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017 -2018

 

            Căn cứ công văn số: 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 "V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018".

          Căn cứ công văn số: 686/PGD&ĐT ngày 29/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường MN, TH,THCS trên địa bàn thị xã  năm học 2017-2018

          Công văn số 2433/SGD ĐT- KHTC ngày 07/9/2017 v/v Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017 – 2018.

           Căn cứ kết quả họp phụ hunyh các lớp, Ban đại diện Hội CMHS trường và biên bản thỏa thuận với Hội cha mẹ nhà trường đầu năm học 2017 – 2018. Trường MN

           Mầm non Bình Dương B thông báo các khoản thu năm học 2017 – 2018 như sau:

      I. Các khoản thu theo quy định:

- Học phí bắt buộc: 50.000đ/tháng/học sinh.

      II. Các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh tại cuộc họp ngày 27/9/2017:

  1. Tiền ăn:

     -Tiền ăn:13.500đ / trẻ/ngày (bữa chính + bữa phụ + chất đốt)

  1. Chăm sóc bán trú:
  • Tiền thuê người nấu : 45.000đ/trẻ/tháng
  • Giấy vệ sinh, lao công bán trú/tháng : 10.000 đ/tháng
  • Tiền mua sắm vật dụng, vật dụng tiêu hao: 20.000đ/tháng
  • Tiền mua sắm tài sản, vật dụng dung chung phục vụ bán trú:

               -  Trẻ đã học cũ:      107.000đ/ trẻ /năm

              -   Trẻ mới đi học:    163.000đ/trẻ /năm

   3. Tiền đón sớm , trả muộn :  70.000.000đ/tháng

 

                          

               HIỆU TRƯỞNG

 

                      (Đã ký)

 

                  Hồ Thị Yến