Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 2

Chương trình công tác tháng 2


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNGTRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 12 tháng 2 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2019

 

* Trọng tâm công tác tháng 2 /2019

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích mừng Đảng mừng xuân Kỷ hợi.

- Tăng cường đôn đốc học sinh đến trường  duy trì sĩ số,nề nếp tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng chăm sóc và giảng dạy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chuyên đề đã xây dựng

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

Làm tốt công tác phát triển giáo dục. Duy trì sĩ số trẻ ra lớp

GV phụ trách các lớp

Từ 11/2- 28/2

2

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 21- 23

CB phụ trách CM

Từ 11/2- 01/3

3

Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các nhóm lớp.

CBPT CM, GV phụ trách các lớp

 

4

Chủ động phòng chống dịch bệnh tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe đợt II cho trẻ.

 

Bộ phận CM, CB y tế

11/2- 25/2

5

- Kiểm tra chuyên đề, hoạt động sư phạm 02 giáo viên.

 

Ban KTNB trường học

22- 25/2

                                                                           

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                  Hồ Thị Yến