Xuất bản thông tin

Chi bộ trường mầm non Bình Dương B tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chi bộ trường mầm non Bình Dương B tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020


Thực hiện kế hoạch số 31/KH-ĐU ngày 14/02/2017 của Đảng ủy xã Bình Dương về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020,  

Ngày 10/7/2017 Chi bộ trường Mầm non Bình Dương B tổ chức Đại hội Chi bộ  nhiệm kỳ 2017-2010. Về dự Đại hội có đồng chí; Vũ Văn Đua Thường vụ Đảng ủy- Chủ tịch MTTQ  xã Bình Dương cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ. 
 

                Đồng chí Hồ Thị Yến - thay mặt đoàn Chủ tịch  trình bày 2 bản báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra.

          Tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Đua -  Thường vụ Đảng ủy- Chủ tịch MTTQ xã Bình Dương phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Chi bộ, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực công tác của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức lối sống mẫu mực, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng với yêu cầu đổi mới giảng dạy và học tập của nhà trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quần chúng phát huy tinh thần dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng nâng cao tính tự giác, tính hiệu quả để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020.

          Đại hội đã bầu đồng chí Hồ Thị Yến giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Chu Thị Tuyết Minh giữ chức Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Thị Tuyết Trinh – chi ủy viên nhiệm kỳ 2017 - 2020.

          Sau ½ ngày làm việc tích cực Đại hội Chi bộ Trường mầm non Bình Dương B nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Chi bộ Trường mầm non Bình Dương B quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

                                                                                 Một số hình ảnh tại Đại hội.

                                                                        

                                                                       

                                                                      

                                                                                                                                  Tổ CNTT: