Xuất bản thông tin

Các khoản thu năm học 2019-2020

Các khoản thu năm học 2019-2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Bình Dương, ngày 29 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2019-2020

 

          Căn cứ vào công văn hướng dẫn các cấp về hướng dẫn công tác thu chi năm học 2019-2020;

          Căn cứ vào kế hoạch thu, chi năm học 2019-2020 của trường Mầm non Bình Dương B;

Căn cứ vào kết quả họp cha mẹ học sinh các lớp và ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường. Hội cha mẹ học sinh và nhà trường đã thỏa thuận thu các khoản thu năm học 2019-2020 như sau:

  1. Các khoản thu bắt buộc:
  • Học phí: 50.000 đồng/trẻ/tháng.
  1. Các khoản thu theo thỏa thuận:
  1. Thu phục vụ bán trú: Chi thuê cấp dưỡng + trông trưa + mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao + nước sạch: 119.000 đồng/trẻ/tháng
  2. Thu trả công dọn vệ sinh + giấy vệ sinh: 10.000 đồng/trẻ/tháng
  3. Đón sớm, trả muộn: 46.000 đồng/trẻ/tháng
  4. Tiền ăn: 15.000đ/trẻ/ngày

Nhà trường trân trọng thông báo./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Hồ Thị Yến