Tài chính công khai ngày 8/11/2018 

Thực đơn; Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt đúc trứng, canh su su cà rốt ninh xương Bữa chiều; Chè đỗ đen Tổng số trẻ báo ăn : 209 Điểm Tân Thành : 175 xuất x 12 500 = 2 187 500đ Điểm Đông Lâm; 34 xuất x 12 500 = 425 000đ