To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Wednesday, 17 / 10 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 16/10/2018

Thực đơn;
Bữa trưa; Cơm tẻ, Tôm dim thịt lợn, canh bí xanh nấu tôm
Bữa chiều; Cháo thịt
Tổng số trẻ báo ăn : 158
Điểm Tân Thành : 142 xuất x 12 500 = 1 775 000đ
Điểm Đông Lâm; 26 xuất x 12 500 = 325 000đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên