To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Monday, 19 / 11 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 8/11/2018

Thực đơn;
Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt hầm củ quả, canh cà rốt su su ninh xương
Bữa chiều; Mì sợi nấu thịt
Tổng số trẻ báo ăn : 206
Điểm Tân Thành : 177 xuất x 12 500 = 2 212 500đ
Điểm Đông Lâm; 39 xuất x 12 500 = 487 500đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên