Tài chính công khai ngày 15/02/2019 

Thực đơn; Bữa trưa; Cơm tẻ, Trứng đúc thịt, canh su su cà rốt ninh xương Bữa chiều: Chè đỗ đen Tổng số trẻ báo ăn : 183 Điểm Tân Thành : 152 xuất x 12 500 = 1 900 000đ Điểm Đông Lâm; 31 xuất x 12 500 = 387 500đ