Tài chính công khai ngày 24/05//2019

Thực đơn của bé
Bữa trưa; Cơm tẻ, trứng đúc thịt, Canh bầu nấu tép
Bữa chiều: Cháo thịt.
Tổng số trẻ báo ăn : 208
Điểm Tân Thành : 178 xuất x 12 500 = 2 225 000đ
Điểm Đông Lâm; 30 xuất x 12 500 = 375 000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu