Bài viết không thấy.

Tài chính công khai ngày 14/11/2019 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt dim giò lụa, cạn khoai sọ ninh xương Bữa chiều: Mì nấu cua đồng Tổng số trẻ báo ăn : 211 Điểm Tân Thành : 160 xuất x 13 500 = 2 160 000đ Điểm Đông Lâm; 33 xuất x 13 500 = 445 500đ