Bài viết không thấy.

Tài chính công khai ngày 14/10/2019 

Thực đơn của bé Bữa trưa; Cơm tẻ, thịt dim tôm, Canh bí xanh nấu tôm Bữa chiều: Cháo thịt băm Tổng số trẻ báo ăn : 196 Điểm Tân Thành : 160 xuất x 13 500 = 2 160 000đ Điểm Đông Lâm; 37 xuất x 13 500 = 499 500đ