Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 23/5/2018

Tài chính công khai ngày 23/5/2018

Thực đơn;
Bữa trưa; Cơm tẻ, Thịt dim đậu, Canh hến mồng tơi
Bữa chiều; Sữa + Bánh Mỳ
Tổng số trẻ báo ăn : 186
Điểm Tân Thành : 156 xuất x 12 000 = 1 872 000đ
Điểm Đông Lâm; 30 xuất x 12 000 = 360 000đ